Przebieg typowej ceremonii


Przebieg ceremonii pogrzebowej zależy przede wszystkim od tego, czy jest to uroczystość ateistyczna, czy zawiera w większym bądz mniejszym stopniu elementy religijne. Ceremonię ateistyczną można w zarysie przedstawić w następujących punktach:

 

1. Powitanie w kaplicy lub przy bramie cmentarza.
2. Część muzyczna – na żywo lub z nośnika
3. Część filozoficzna – refleksje na temat życia i przemijania
4. Wspomnienia o osobie zmarłej
5. Wyprowadzenie trumny i kondukt;
6. Pożegnanie na miejscu wiecznego spoczynku.

7. Podziękowania

 

Ceremonia może oczywiście zawierać oprawę muzyczną. Na życzenie możliwe jest modyfikowanie poszczególnych części. Zawsze warto jednak pamiętać, żeby zachować odpowiednią powagę, aby godnie i z szacunkiem towarzyszyć zmarłej osobie w jej ostatniej drodze. 

 

Ceremonia pogrzebowa trwa najczęściej nie więcej niż pół godziny. Ten czas wystarcza na spokojne przeprowadzenie wszystkich jej elementów.