Oferta


Prowadzę wszystkie rodzaje świeckich ceremonii pogrzebowych:

  • świeckie - ateistyczne, gdy zmarły był osobą niewierzącą.
  • świeckie - bezwyznaniowe, kiedy zmarły był wierzący lecz nie wiązał się z żadnym wyznaniem, gdy nastąpiła odmowa pochówku wyznaniowego lub po prostu jeśli zmarły nie życzył sobie ceremonii typowo wyznaniowej. 
  • świecko - wyznaniowe, prowadzone wspólnie przez duchownego i mistrza ceremonii.

 

Jaki rodzaj ceremonii wybrać?

 

Powszechnie uważa się, że o charakterze uroczystości pogrzebowej powinna decydować wola osoby zmarłej. Idealnie, gdy pokrywa się ona w tej kwesti z zapatrywaniami członków rodziny. Często jednak zdarza się, że bliscy, na wszelki wypadek lub z powodu presji otoczenia, decydują się na pogrzeb wyznaniowy wbrew woli zmarłego. Zdarzają się niejednokrotnie pogrzeby wyznaniowe nawet zagorzałych ateistów, którzy otwarcie nie życzyli sobie żadnych elementów religijnych podczas ceremonii. Ich bliscy za wszelką cenę usiłowali nakłonić duchownych do odprawienia "normalnego" pogrzebu, bo co powie otoczenie. 

 

Warto przypomnieć, że rodzaj ceremonii pogrzebowej nie wywiera żadnego wpływu na pośmiertne losy duszy zmarłego. Według dogmatów kościołów chrześcijańskich wszystko decyduje się w momencie śmierci. Ponadto ciało lub prochy zmarłego nie stanowią własności jego rodziny. Dlatego też tylko on ma moralne prawo rozporządzania nim, również na wypadek śmierci. Niezastosowanie się do jego woli stanowi nieuprawnione przywłaszczenie sobie tego prawa, będąc czynem moralnie niewłaściwym. 

 

Stosując się do dyspozycji zmarłego w zakresie rodzaju pochówku okazujemy mu szacunek oraz lojalność.

 

 

 

 

 

 

 

y>