Ceremonia świecka


Ceremonia świecka kojarzy się najczęściej z pogrzebem ateistycznym, chociaż w ostatnich czasach bardzo często przybiera charakter bezwyznaniowy. Staje się tak wówczas, gdy osoba zmarła była wierzącą lecz nie utożsamia się z żadnym istniejącym wyznaniem, odmówiono jej pochówku o charakterze religijnym lub po prostu nie chciała, żeby podczas jej pogrzebu były obecne określone symbole religijne. 

 

Ceremonię świecką prowadzi mistrz ceremonii pogrzebowych. Warto zadbać, aby była to osoba wykwalifikowana, ponieważ raz przeprowadzonego pogrzebu nie uda się powtórzyć. Profesjonalny mistrz ceremonii powinien posiadać stosowne wykształcenie, doświadczenie, umiejętność wystąpień publicznych oraz odpowiednie kompetencje psychologiczne i osobowościowe.

 

Jako mistrz ceremonii zajmuję się koordynacją oprawy ceremonii od początku do końca. Rozmawiam z rodziną i bliskimi osoby, którą mam pochować, udzielam wszelkich porad i sugestii dotyczących przebiegu uroczystości i odpowiadam na wszystkie pytania. Piszę autorską mowę pogrzebową, zawierającą refleksje filozoficzne ozdobione odpowiednimi cytatami i elementami poetyckimi oraz wspomnienie zmarłego na podstawie uzyskanych od bliskich informacji. Na koniec uzgadniam szczegóły przebiegu ceremonii z rodziną lub gdy jest taka wola i zaufanie przygotowuję wszystko samodzielnie. W ten sposób ostatnia droga osoby zmarłej nabiera indywidualnego i oryginalnego charakteru, a ona sama staje się jej głównym bohaterem.