Kullanılmayan Fiber Optik Kablolar Açık Deniz Deprem Erken Uyarısı İçin Yeniden Kullanılıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Kullanılmayan Fiber Optik Kablolar Açık Deniz Deprem Erken Uyarısı İçin Yeniden Kullanılıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Bu yaklaşımın önemli avantajlarından biri de teknolojik gelişmeler sayesinde telekomünikasyon veri aktarımını etkilemeden uygulanabilmesidir

Yayınlanan bir çalışmada Sismik Kayıt, Jiuxun Yin, Caltech’te eski bir araştırmacıve meslektaşları bu denizaltı fiber optik kablolarının yeniden değerlendirilme potansiyelini gösterdi

Araştırma ekibi derin öğrenmeyi kullandı yapay zeka modeller DAS verilerindeki deprem dalgalarını verimli bir şekilde tanımlamak Açık deniz EEW sistemleri bu tür alanlarda can ve malların korunmasında hayati bir rol oynayabilir Yin, EEW algoritmalarını etkili bir şekilde geliştirmek ve test etmek için özellikle büyük büyüklükteki depremlerden daha fazla veri toplamanın önemini vurguladı 1785/0320230018)

Jiuxun Yin, DAS dizisinin açık denizdeki konumunun deprem algılama hızını önemli ölçüde artırdığını ve sismik dalgaların karadaki istasyonlara ulaşmasını bekleme ihtiyacını ortadan kaldırdığını belirtti Amerika Birleşik Devletleri ile Şili’yi birbirine bağlayan 50 kilometrelik deniz altı telekomünikasyon kablosu boyunca 8

Araştırma, sismik aktiviteye yatkın bölgelerde deprem erken uyarı yeteneklerini geliştirmek, potansiyel olarak hayat kurtarmak ve yoğun nüfuslu kıyı bölgelerindeki hasarı azaltmak için yenilikçi ve uygun maliyetli bir çözüm ortaya koyuyor

Şili’deki Çalışma Alanının Haritalanması – Kırmızı Eğri: DAS Dizisi / Siyah Noktalar: Depremler / Koyu Kırmızı Üçgenler: Kalıcı Sismik İstasyonlar 📡 (Resim: TSR doi Bu teknoloji, aktif batma bölgeleri ve önemli deprem geçmişi nedeniyle yüksek sismik riskle karşı karşıya olan Şili gibi bölgeler için umut vaat ediyor

Dağıtılmış Akustik Algılama (DAS) olarak bilinen kullandıkları teknik, uzatılmış optik fiberlerdeki kusurlardan yararlanarak onları etkili bir şekilde binlerce mikroskobik sismik sensöre dönüştürüyorgenel-1

Jiuxun Yin, kıyı topluluklarının yararına DAS tabanlı EEW sistemlerinin kullanımını genişletmek için kablo sahipleri, çevre kurumları ve politika yapıcılarla işbirliği yapma arzusunu dile getirdi Ayrıca, gerçek zamanlı bir EEW sistemini uygulamadan önce DAS cihazlarının nasıl tepki verdiğini anlama ihtiyacını da vurguladılar 960 kanaldan sismik veriler topladılar ve araştırma döneminde meydana gelen hem açık deniz hem de kara depremlerinin büyüklüğünü tahmin ettiler Yapay Zeka (Yapay Zeka) ve Deprem hakkında daha fazlasını okuyun Çoğu zaman depremlere açık olan yoğun nüfuslu kıyı bölgelerinde açık deniz sismik istasyonlarının azlığı, EEW sistemleri için bir zorluk olmuştur Dünya çapında 1 org/10 kullanılmayan fiber optik kablolar Başlangıçta telekomünikasyonun açık denizdeki sismik aktiviteyi izlemesi için tasarlandı


Araştırmacılar deprem erken uyarı sistemlerinin (EEW) iyileştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydettiler 500’ün üzerinde kablo iniş istasyonu bulunmaktadır ve bu istasyonlar geleceğe yönelik heyecan verici araştırma fırsatları sunmaktadır

Dosyalandı Genel